WYŁĄCZNIE POZYTYWNA ENERGIA

Czy wiesz, że w czasie 30 sekund, które poświęcisz na  przeczytanie tej strony, Słońce dostarczy do powierzchni ziemi 741.000 GWh energii?  Jest to ilość energii przewyższająca czteroletnie zapotrzebowanie Polski na energię! Teraz energia Słońca może pracować dla Ciebie.

Energia wyprodukowana przez systemy fotowoltaiczne jest używana na własne potrzeby, a nadwyżka sprzedawana do sieci. Inwestycja w panele słoneczne zwraca się w ok 9 lat, a później przynosi czysty zysk.

Elektrownie węglowe, które produkują większość energii elektrycznej w Polsce powodują znaczne pogorszenie jakości powietrza poprzez emisje czadu, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, kadmu i rtęci (sic!). Wydobywanie i spalanie węgla powoduje zaś poważne niedobory i zanieczyszczenie wody, poprzez ingerencję w przepływ wód gruntowych i podziemnych a także wylewanie ścieków, które oddziałują na rzeki, roślinność i zwierzęta. Jednymi z najpoważniejszych drugoplanowych form zanieczyszczenia wynikającego ze spalania węgla jest zakwaszanie oceanów i kwaśne deszcze.